Overslaan naar content

“De school en docenten zijn er voor jou, niet andersom”

Eens per jaar is het de Week van het openbaar onderwijs: onderwijs dat staat voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Daarom vroegen we verschillende mensen in onze organisatie wat voor hen openbaar onderwijs betekent. Richard Bot is sinds 1 januari lid van de Raad van Toezicht van Ronduit Onderwijs. We vroegen hem hoe hij naar openbaar onderwijs kijkt. Wat is voor jou openbaar onderwijs? Openbaar onderwijs staat open voor iedereen, los van niveau of levensovertuiging. Je bent lid van de Raad van Toezicht (RvT) van Ronduit Onderwijs. Wat vind je het allermooist aan je werk in de RvT? Écht bijdragen aan de maatschappij in het algemeen en in het bijzonder: het ontwikkelen van kinderen en jongeren. Ronduit heeft een unieke positie in de regio voor een kwetsbare doelgroep waar talent maximaal ontwikkeld wordt, door de inzet van professionals. Wat zou je willen veranderen aan het onderwijs? Het onderwijs zou meer vraaggericht moeten ontwikkelen. Ik vind dat het onderwijs in het algemeen teveel is gericht op ‘iedereen hetzelfde leren onderverdeeld in niveaus’ in plaats van ‘ieder individu ontwikkelen op zijn/haar talent’. En wat moeten we vooral in stand houden? De aandacht die Ronduit heeft voor het individuele talent, of het nu op regulier PO of VO of op het VSO of SO is. Ronduit werkt zowel intern als extern samen binnen het onderwijs om ieder talent maximaal te ontwikkelen. Samenwerking is dus key voor talentontwikkeling. Als je de leerlingen op onze scholen één ding zou mogen meegeven, wat zou het zijn? Je zit hier voor jezelf, probeer dat waar je goed in bent en dat wat je leuk vindt te ontwikkelen. En onthoud: de school en de docenten zijn er voor jou, niet andersom.