Overslaan naar content

“In het openbaar onderwijs voelen kinderen zich thuis en gewaardeerd”

Eens per jaar is het de Week van het openbaar onderwijs: onderwijs dat staat voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Daarom vroegen we verschillende mensen in onze organisatie wat voor hen openbaar onderwijs betekent. Dit keer vertelt Mayke Walden (directeur De Sterrenwachter) over het openbaar onderwijs op basisschool de Sterrenwachter en hoe haar eigen ervaringen in het onderwijs nu een rol spelen op de Sterrenwachter. Wat is voor jou openbaar onderwijs? Voor mij staat openbaar onderwijs voor: Iedereen hoort erbij! Op openbare basisschool de Sterrenwachter is iedereen welkom. Kinderen leren bij ons van jongs af aan dat iedereen verschillend is, op een andere manier leert, gelijkwaardig is en erbij hoort. We gaan respectvol om met ieders levensbeschouwing of godsdienst. Hierdoor voelen kinderen zich thuis en gewaardeerd. Waarom ben je het onderwijs in gegaan? Mijn basisschooltijd was niet altijd een fijne tijd. Ik was een drukke, impulsieve en enthousiaste leerling en daarmee niet voor iedere leerkracht een makkelijke leerling. Ook het cognitieve ging mij niet altijd makkelijk af. Als ik in deze tijd op school had gezeten, dan was er waarschijnlijk een dyslexieonderzoek afgenomen. Bij de leerkrachten die naar mij keken als persoon en vanuit relatie en verbinding samen met mij keken naar wat er wel lukte en mij in mijn kracht zette, had ik een fijn schooljaar. Helaas hadden niet alle leerkrachten dat talent. Dit was voor mij de reden om de PABO te gaan doen, omdat ik iedere leerling een leerkracht gun die vanuit relatie en verbinding samen met het kind kijkt naar hoe een kind leert en uitgaat van autonomie en talenten. Van leerkracht, naar intern begeleider, ben ik inmiddels 3 jaar directeur van basisschool de Sterrenwachter.

Hoe komt jouw eigen onderwijs-ervaring terug op de Sterrenwachter? Alles wat ik als kind belangrijk vond, zie ik terug bij ons op school. Leerlingen krijgen op de Sterrenwachter een gevoel van thuiskomen. Ieder kind voelt zich gezien door de leerkracht, maar ook door medeleerlingen. Samen met het kind onderzoeken en ontdekken we wat werkt en een leerling nodig heeft. Zodat alle kinderen gezien worden en het best uit zichzelf halen. Wat zou je willen veranderen aan het onderwijs? Ik zou willen dat we nadenken over hoe we kinderen het beste kunnen bedienen en ze alle kansen geven om zichzelf te ontwikkelen vanuit intrinsieke motivatie. Dat kinderen worden uitgedaagd om hun interesses en talenten te ontdekken en uit te bouwen. Ik wens dat we met elkaar nadenken over drempelloos onderwijs en daarmee de ‘hokjes’ loslaten.

Als je de kinderen in jouw klas één ding zou mogen meegeven, wat zou het zijn? Geloof in jezelf! Omhels de onzekerheid, houd altijd twijfel en wees nooit bang!