Overslaan naar content

“Ik gun het ieder kind zich optimaal te kunnen ontwikkelen”

Eens per jaar is het de Week van het openbaar onderwijs: onderwijs dat staat voor gelijkwaardigheid, vrijheid en ontmoeting. Daarom vroegen we verschillende mensen in onze organisatie wat voor hen openbaar onderwijs betekent. Dit keer aan het woord: Dorothé Plas – Smale, leerkracht in groep 5, van SBO De Piramide. Wat is voor jou openbaar onderwijs? Onderwijs voor iedereen ongeacht wat dan ook. Iedereen is welkom, we hebben respect voor elkaar en leren van elkaar.

Hoe zag jouw weg naar het onderwijs eruit? Al als klein meisje wist ik zeker; ik wil juf worden. Het was dan ook logisch dat ik de PABO ben gaan doen. Na mijn afstuderen was er echter geen werk in het onderwijs (dat kun je je nu niet meer voorstellen..) en ging ik aan de slag bij de Rabobank. Toch is het altijd blijven kriebelen en ook in deze job zocht ik steeds naar functies waarbij ik een ander kon helpen zich te ontwikkelen of waarin ik leiding kon geven. Toen mijn eigen kinderen de leeftijd kregen waarop ze naar de basisschool gingen en ik daar weer binnenkwam wist ik het zeker; ik wil weer aan de slag als juf! Gelukkig kreeg ik de volledige medewerking en kansen van mijn werkgever en heb zo mijn droom waar kunnen maken. Inmiddels sta ik alweer ruim 11 jaar met veel plezier voor de klas.

Wat zou je willen veranderen aan het onderwijs? Ik gun het ieder kind zich optimaal te kunnen ontwikkelen en ik gun iedere leerkracht meer tijd en minder werkdruk om dit te kunnen realiseren. Hiervoor zijn er mijns inziens meer handen nodig in de klas. Te denken valt aan twee docenten in één groep of fulltime een onderwijsassistent per groep. Daarnaast zou er een maximaal aantal leerlingen per groep moeten zijn waardoor de groepsgrootte kleiner kan zijn. Dat betekent dat de norm aangepast moet worden waarop berekend wordt hoeveel leerkrachten er mogen worden aangenomen per school. Verder zou ik willen dat het uitgangspunt is dat we uit ieder kind halen wat erin zit, zonder al die prestatiedruk en toets-cultuur.

Als je de kinderen in jouw klas één ding zou mogen meegeven, wat zou het zijn? Blijf jezelf, je bent goed genoeg zoals je bent.